O Firmie


Pracownicy firmy TRIGEN stanowią wykwalifikowany zespół inżynierów, techników i specjalistów w zakresie zarządzania jakością. Firma specjalizuje się w mapowaniu rozkładu temperatury w obszarach przechowywania i środkach transportu produktów leczniczych do stosowania u ludzi. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie wdrażania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej u przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy lekami i przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe w zakresie przewozu leków.

Nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005 - Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W trakcie badań posługujemy się najwyższej jakości sprzętem pomiarowym.Stosowany przez nas oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami FDA CFR 21 part 11.

TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017