Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD)


19 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz pośredników i innych firm, które działają na zlecenie hurtowni farmaceutycznych, np. firm realizujących transport leków oraz ich magazynowanie. DPD dotyczy także właścicieli aptek, którzy prowadzą kilka aptek w różnych miejscach i miejscowościach, i w miarę potrzeb dokonują przesunięć między magazynowych.

Wymagania DPD nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy produktami leczniczymi szereg obowiązków, definiują, jak ma wyglądać system zarządzania jakością, który powinien być dostosowany do konkretnego przedsiębiorstwa oraz winien brać pod uwagę jego skalę, strukturę i złożoność.

Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność przeprowadzenia przez przedsiębiorców mapowania rozkładu temperatury w obszarach przechowywania leków oraz w środkach transportu. Głównym celem takiego mapowania jest sprawdzenie, czy w całej kubaturze badanego magazynu / komory załadunkowej pojazdu – jest utrzymywana odpowiednia temperatura, a co za tym idzie czy można bezpiecznie przechowywać/ transportować leki.TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017