Doradztwo techniczne


Jeżeli mapowanie wykaże, że w badanym magazynie nie można bezpiecznie składować leków, ponieważ nie ma możliwości utrzymania odpowiednio niskiej temperatury, wówczas konieczne będzie dokonanie analizy i określenie działań naprawczych. Takimi działaniami mogą być różne rozwiązania techniczne np. wyposażenie magazynu w dodatkowy klimatyzator; zastosowanie rolet, aby ograniczyć nadmierne nasłonecznienie w newralgicznych miejscach; zastosowanie dodatkowej izolacji termicznej, itp.

Tę usługę wykonujemy, współpracując z inżynierami mającymi uprawnienia w zakresie projektowania klimatyzacji / wentylacji.

TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017