Mapowanie rozkładu temperatury w obszarach przechowywania leków


W hurtowniach farmaceutycznych leki mogą być przechowywane w różnych warunkach temperaturowych, co wymaga zastosowania rożnych rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury hurtowni. Mapowanie rozkładu temperatury w obszarach przechowywania obejmuje m.in. mapowanie magazynów, mapowanie lodówek, mapowanie chłodni. Największe powierzchniowo są zazwyczaj magazyny, w których przechowywane są leki w przedziale temperatur 15÷25°C. Na potrzeby mapowania rozkładu temperatury wyznacza się zwykle kilkadziesiąt a nawet kilkaset punktów pomiarowych, w zależności od wymiarów pomieszczeń magazynowych a także wysokości składowania leków. Na podstawie wyników z przeprowadzonego mapowania można określić:

  • ilość i lokalizację punktów pomiarowych do stałego monitoringu temperatury;
  • ilość i lokalizację czujników systemu kontrolno – alarmowego oraz określenie progów ostrzegawczych / alarmowych;
  • czy są miejsca, w których nie należy składać towaru;
  • czy są miejsca, w których należy wprowadzić zmiany w zakresie ogrzewania / wentylacji / chłodzenia;
  • czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego mapowania.

Niektóre produkty lecznicze muszą być przechowywane w niższych zakresach temperatury np. -25°C ÷ -10°C lub 2°C ÷ 8°C. W tym celu stosuje się pomieszczenia w postaci chłodni i mrożni lub mniejsze kubaturowo urządzenia - lodówki i zamrażarki. Dla wymienionych pomieszczeń i urządzeń oprócz mapowania rozkładu temperatury wykonuje się także dodatkowe testy awarii zasilania oraz testy otwarcia drzwi.

Usługę mapowania rozkładu temperatury wykonujemy dla firm farmaceutycznych, hurtowni oraz aptek.

Pracownicy firmy TREIGEN to wykwalifikowany zespół inżynierów, techników i specjalistów specjalizujących się w mapowaniu rozkładu temperatury w obszarach przechowywania i środkach transportu produktów leczniczych. Najwyższej jakości sprzęt pomiarowy do jaki jest wykorzystywany do mapowania rozkładu temperatury zapewnia spełnia normy PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).
Głównym celem mapowania temperatury jest sprawdzenie, czy w całej kubaturze badanego pomieszczenia / magazynu jest utrzymywana odpowiednia temperatura, a co za tym idzie czy można bezpiecznie przechowywać leki.

TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017