Doradztwo w zakresie zarządzania jakością


Przez doradztwo jakościowe należy rozumieć doradztwo w zakresie zarządzania jakością, które obejmuje:

  • audyt diagnostyczny, wstępny i ocena zgodności z wymaganiami DPD
  • opracowanie dokumentacji systemowej takiej jak: Księga Systemu, procedury (systemowe, operacyjne), instrukcje, wzorce formularzy
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, końcowych w celu weryfikacji stopnia gotowości (poziomu zgodności) do audytu zewnętrznego – dotyczy działających hurtowni
  • przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi – dotyczy nowo powstających hurtowni

TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017