Mapowanie rozkładu temperatury w środkach transportu


Mapowanie w środkach transportu wykonuje się analogiczne jak dla magazynów. Mapowanie w środkach transportu obejmuje m.in. mapowanie naczep samochodów ciężarowych oraz mniejszych samochodów dostawczych, w których przewozi się leki w różnych przedziałach temperatur np. 2÷8°C; 15÷25°C. W odróżnieniu od magazynów wykonuje się szereg innych badań charakterystycznych dla tzw. „łańcucha dostaw” takich jak np. testy awarii zasilania oraz testy otwarcia drzwi.

Na potrzeby transportu stosuje się także specjalne przenośne urządzenia takie jak kontenery i skrzynie, w których przewozi się leki w temperaturach niższych niż komora załadunkowa pojazdu np. -25°C ÷ -10°C; 2÷8°C ; 8÷15°C.

TRIGEN Laboratorium Pomiarowe
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 86i
35-304 Rzeszów
NIP: 517-004-06-79

tel. 607 696 213
e-mail: mapowanie@trigen.pl
strona: www.trigen.pl


realizacja © Studio BEST 2017